משלוח חינם עד הבית ברכישה מעל ₪500**

תקנון האתר
כללי
אתר האינטרנט sounique.co.il ח.פ 515712727 (להלן: “האתר”) שפותח ומופעל ע”י החברה (להלן: ” סו יוניק “), משמש כחנות וירטואלית לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל.
הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שיעשה על ידך באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר, ו/או באמצעות הטלפון, או פקס או מייל.
ולכן הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון
גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים או שירותים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר
בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.
אודות המכירות
סו מאפשרת לך לרכוש מוצרים ושירותים שונים באמצעות האתר, בדרך נוחה, מהירה, קלה ובמחירים אטרקטיביים.
דף התשלום באתר זה מאובטח בתקן המחמיר ביותר לכרטיסי אשראי  השירות של הסליקה היא ע”י אופיס גאי כך שמספרי האשראי לא נראים לנציגי סו יוניק.
עבור כל מוצר או שירות המוצע למכירה מוצג “דף מכירה, המוצר או השירות המוצע למכירה, מחיר המחירון של המוצר או השירות המוצע.
חשוב לציין: כל הסכומים והמחירים המוצגים בדפי המכירה השונים כוללים מע”מ, אלא אם צוין מפורשות אחרת.
טרם ביצוע הזמנה של מוצר או שירות (להלן: “פעולה”) רצוי תחילה לבצע הרשמה לאתר באמצעות בחירת שם משתמש וסיסמא ובנוסף יש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מספר תעודת זהות, ופרטים נוספים אם וככל שידרשו. בשלב זה הופך המשתמש למבצע הפעולה להלן: “הלקוח” או “מבצע הפעולה.
כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה. מיד לאחר ביצוע הפעולה תתקבל הזמנה שתיקלט במערכת המחשבים של סו לאחר מכן תתבצע בדיקה של אישור חברת האשראי ועם אישור התשלום ע”י חברות כרטיסי האשראי, תבוצע ההזמנה.
חשוב להבהיר כי ההרשמה לאתר ואו קניה מהאתר של סו מהווה אישור מצד מבצע הפעולה להיכלל ברשימת הלקוחות של החברה, אשר נמנים על תפוצת הדיוור הישיר שלה.
מבצע הפעולה יהיה רשאי לפנות לסו בבקשה לשינוי פרטי החיוב. סו תבצע את השינוי בהתאם ובכפוף למדיניות הנהוגה באותה עת בחברות האשראי. במידה וחברת האשראי תחייב את סו בעמלה בגין ביצוע הפעולה, יחויב מבצע הפעולה בעמלה.
במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם נציג מכירות של סו לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תיחשב כמושלמת רק לאחר הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה ע”י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, ייחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע”י חברת כרטיסי האשראי. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך 3 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, יהיו סו זכאים לבטל את ההזמנה.
יובהר ויודגש כי היה ומבצע הפעולה בחר באפשרות לפיה נציג סו ייצור עמו קשר טלפוני לצורך קבלת פרטי האשראי, והלקוח לא השיב לפניה הטלפונית ו/או לדואר האלקטרוני של סו בתוך 3 ימים ממועד הפניה, “סו” תהיה זכאית לבטל את ההזמנה.
“סו” תציג באתר פרטים כגון תיאור המוצר/שירות, מחיר המוצר/שירות, אחריות על המוצר וזמן אספקה למוצריה ושירותיה וכל פרט אחר הנדרש להצגה על פי כל דין.
לפרטים נוספים ובירורים, ניתן לפנות לסו בטלפון ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני.
באתר ישנו מנגנון של היסטוריית הזמנות. בכל עת תוכלי להיכנס לאתר ע”י רישום שם המשתמש והסיסמה ולעיין בהזמנות.
שיטות המכירה
מכירה רגילה – מכירה רגילה היא מכירה של מוצרים במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי. מבצע הפעולה בוחר מוצר (מומלץ לעיין בדף המכירה בטרם ביצוע הקניה) ומבצע את הקניה בהתאם להוראות באתר במכירה רגילה רשאי מבצע הפעולה למסור את פרטי כרטיס האשראי באמצעות הטלפון. לאחר קבלת ההזמנה תשלח למבצע הפעולה הזמנה במייל מאת סו שתאשר את קבלת ההזמנה, מכירה תיחשב כמושלמת רק לאחר שיחויב כרטיס האשראי של מבצע הפעולה ויתקבל אישור מאת חברת האשראי. יובהר ויודגש כי השלמת הליך מכירה באמצעות הטלפון כאמור, מותנה בכך שהמוצר המוצע למכירה יהא קיים במלאי בעת השלמת הליך המכירה. כל הזמנה מסו הינה על פי תנאי ותקנון אתר.
אישור הזמנה ודרכי אספקתה:
סו (לפי העניין) ידאגו לאספקת כל מוצר הנרכש על ידך באתר לכתובת בישראל אליה מגיעה חברת המשלוחים איתה החברה עובדת, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם כן נכתב אחרת באתר. דואר רשום אספקה עד 14 ימי עסקים, איסוף בנקודות חלוקה אספקה עד 4 ימי עסקים, שליח עד הבית אספקה עד 4 ימי עסקים.
סו יפעלו כדי לספק את המוצרים או השירותים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה של המוצרים או השירותים. סו מתחייבת לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי.
סו לא יהיו אחראים לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם לרבות שביתות, השבתות וכיוצ”ב. בכל מקרה תוגבל אחריותה של סו בקשר לאיחורים, עיכובים או כשלים באספקת מוצרים או שירותים שנרכשו באתר לנזקים ישירים ככל שייגרמו עקב מעשה או מחדל של סו או מי מטעמה ובהיקף שלא יעלה על מחיר המוצר או השירות שנרכשו על ידי הלקוח. סו ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם ללקוח בגין כל איחור, עיכוב או כשל באספקת מוצר או שירות – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, סו יהיו רשאים להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עימם מראש.
דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל.
במקרה של הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל סו יהיו רשאים לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה.
התקנון של רשות הדואר לישראל או של כל גוף אחר באמצעותו סו מבצעים את ההובלה והאספקה של המוצרים או השירותים יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות האתר.
זמני אספקת המוצרים/שירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג(
בעת אספקת המוצר, רשאית סו לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.
סו מבהירה בזאת כי אישור סופי ומחייב להזמנה יימסר רק בהודעת מייל מטעמה ובפרטים המופיעים באותה הודעה, סו מבהירה כי היות ומדובר במכירה באמצעות האינטרנט כפוף אישור ההזמנה ואספקתה במלאי קיים של המוצר במחסני החברה.
אימות נתונים ובדיקות נוספות של החברה במקרה ובו לא תוכל לעמוד החברה בהזמנה כפי שהוזמנה, אף אם הוזמנה בהתאם להוראות האתר, לא תבוצע ההזמנה, לא יגבה כל תשלום מהלקוח והלקוח מוותר בזאת על כל טענה כנגד סו בנדון.
שירות לקוחות
בשאלות לגבי המוצרים והשירותים המוצגים בחנות, כולל בשאלות הנוגעות למפרט הטכני של המוצר, למידע על תפעול המוצר, אחריות ונושאים אחרים הנוגעים למוצרים או שירותים שיירכשו על ידך באתר, אנו מזמינים אותך לפנות לנציג השירות בדף צור קשר
לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות, בדואר אלקטרוני, בטלפון.
כשירות להשתמש באתר
כל משתמש רשאי להשתתף בהליך המכירה על מנת לבצע רכישות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.
*המשתמש הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
*המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ויזה או ישראכרט ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי
המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.
מבלי לגרוע, תהא סו רשאית למנוע ממבצע פעולה מלהשתתף במכירות באתר, באמצעות חסימתו בכל אחד מהמקרים הבאים:
*מבצע הפעולה ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין.
*מבצע הפעולה הפר תנאי מתנאי התקנון
*מבצע הפעולה מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון.
*מבצע הפעולה ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע באתר ו/או בצד ג’ כלשהו.
שמירה על סודיות המידע
כדי לרכוש מוצר או שירות באתר, (לא חובה) יש למלא תחילה שם ומשפחה ושדות חובה נוספים.
המידע הנ”ל יועבר למחשבי סו ממנה ביקשתם לבצע את הרכישה, וזאת כדי לאפשר את ביצוע הרכישה. סו אינה אחראית לכל שימוש שיעשה ע”י המוביל או השילוח במידע שהועבר לו.
מעבר לשימוש הנ”ל סו מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאתכם, אלא אם כן הדבר נדרש עפ”י דין.
סו נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכח עליון, סו לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
ביטול עסקה
מבצע פעולת הרכישה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות שהותקנו על פיו.
לשם נוחיות המשתמש בלבד, להלן התנאים והדרך בא יכול מבצע הפעולה באתר לבטל את עסקת הרכישה שביצע
ביטול של עסקה יעשה בכתב באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות לסו ממנה נרכש המוצר ו/או השירות, כאשר על מבצע הפעולה מוטלת החובה לוודא את קבלת הודעת הביטול.
ביטול עקב פגם
ביטל מבצע הפעולה עסקה עקב פגם במוצר, או עקב אי התאמה בין המוצר או בין השירות, לבין הפרטים שנמסרו לו מאת סו, תחזיר סו למבצע הפעולה בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי מבצע הפעולה, יבטל את חיובו של מבצע הפעולה בשל העסקה ולא יגבה ממבצע הפעולה דמי ביטול כלשהם, ובלבד שהמוצר הגיע אלנו.
ביטול שלא עקב פגם
זכור: על פי חוק הגנת הצרכן, רשאית סו לגבות ממך דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבניהם, במידה שבחרת לבטל את העסקה שלא עקב פגם במוצר, במידה ומבוטלת עסקה בכרטיס האשראי, לנכות את עמלת חברת האשראי בשיעור 5% מגובה העסקה.
ביטל מבצע הפעולה את העסקה, יודיע לסו מבצע הפעולה, בתוך 2 ימים מיום קבלת המוצר במייל על הביטול(ולצרף מס מעקב של משלוח אלנו) ,וישלח את המוצר בדואר רשום לסו בתוך 2 יום לאחר 2 יום ועד 14 יום ינתן זיכוי התקף לשנה.
יובהר ויודגש כי דמי הביטול יגבו ע”י סו
ביטול של עסקה יעשה בכתב באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות לסו, כאשר על מבצע הפעולה מוטלת החובה לוודא את קבלת הודעת הביטול. ביטול לא יוכר על סמך שיחת טלפון ו/או הבטחה של נציג זה או אחר, אלא באישור קבלת הדואר האלקטרוני בלבד.
מבצע הפעולה ידאג להחזרת המוצר לסו במקום עסקו, על חשבון מבצע הפעולה.
מוצר שיצא מסו לשילוח לבית הלקוח כמוצר שהתקבל, היה וסירב הלקוח לקבל את החבילה יהיה בכך משום הוראה למשלח להחזיר המוצר לסו במקום עסקו, על חשבונו של הלקוח ובעלות המשלוח על סך 35 ש”ח כולל מע”מ.
יובהר ויודגש: ביטול העסקה, שלא עקב פגם במוצר, כפוף לכך שמבצע הפעולה יחזיר על חשבונו את המוצר לסו ממנו נרכש המוצר, באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.
במקרה של ביטול עסקה, והמשלוח היה חינם במבצע יקוזז מחיר המשלוח בזיכוי.
החזר התמורה יתבצע באותו אופן בו התבצע התשלום ועל פי הוראות החוק.
אין בתוצאות הביטול כדי לגרוע מזכותו של סו לתבוע את נזקיו, בשל כך שערך הנכס פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.
סו תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה
במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.
הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח בטלפון ו/או במייל ו/או בכתב לכתובת אותה ציין הלקוח בעת ההרשמה.
אם לאחר ההזמנה התגלה כי המוצר ו/או השירות אזל מהמלאי, רשאית סו לבטל את המכירה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה מכירה כאמור, סו לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף.
סו תפרסם מדי פעם מבצעים והצעות מיוחדות ללקוחותיה באתר, סו רשאית בכל עת, לשנות את תנאי המבצעים הנ”ל ו/או להפסיקם.
לא הצליחה סו לספק מוצר חלופי הולם, תשיב לרוכש את מלוא הכסף ששולם על ידו בפועל.
אחריות
האתר הינו חנות וירטואלית לרכישת מוצרים ושירותים המוצעים באתר, סו היא היבואן למוצר שיש בדעתך לרכוש באתר. ולכן אחריות על המוצרים הם של סו.
נפלה טעות קולמוס בתיאור מוצר או שירות כלשהו, לא יחייב הדבר את סו.
סו לא תהא אחראית ולא תשא בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא. אחריותה של סו בכל מקרה תוגבל להחזר כספו של הלקוח.
תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד לרבות צבע המוצר המסופק ללקוח.
סו עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת, סו אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, מכול סיבה שהיא סו לא תשא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו הזמנתך לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממך להזמין.
סו לא תשא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי משתתפים באתר במהלך המכירות בו או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
סו לא תהא אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית.
אין בהצגת מוצרים, ו/או שירותים המוצגים באתר זה משום הבעת דעה לגבי אופיים או טיבם ע”י סו,
רישומי המחשב של סו בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב – יפו, בלבד.
קנייה מהנה סו

הכניסי את הפרטים שלך והקטלוג יישלח אלייך למייל.

    דילוג לתוכן